הקלות למוכרי / קוני דירות יד שניה בעידן קורונה

במגמה לאושש את שוק הנדל"ן שקפא למדי בסגר של מרץ-אפריל, ולעודד עסקאות נדל"ן חדשות, יצאה המדינה עם שורה של הקלות והטבות למוכרים ולקונים דירות יד שניה, או דירות להשקעה, ע"י הארכת תקופת הפטור ממס שבח, וממס רכישה.

קניתם דירה חדשה, ו'נתקעתם' עם הישנה? הרווחתם עוד קצת זמן…

הקלות למוכרי / קוני דירות יד שניה בעידן קורונה

בתאריך 29.07.20 פורסמה הוראת שעה בה נקבע כי אדם שתקופת הגרייס שלו תמה בין ה– 01.03-20 ל– 01.10.20, רשאי לצרף את הזמן מה-01.03.20 ועד לתאריך בו אמורה להסתיים תקופת הגרייס המקורית, לחשבון הזמן כ"תוספת זמן קורונה".

המשמעות היא שאדם שקנה דירה נוספת ועדיין לא מכר את הישנה, אבל הוא רוצה להימנע מתשלום מס שבח על הדירה הישנה; בזמן רגיל הוא חייב למכור אותה תוך 18 חודש מזמן קנית הדירה החדשה, (= תקופת הגרייס) ובכך הוא פטור מתשלום מס שבח – מס בשיעור של 25% על ההפרש בין מחיר הדירה בעת מכירתה, למחיר שלה בזמן הקנייה, בקיזוז הוצאות. בהוראת השעה ישנה הקלה ובה ניתן להאריך את תקופת הגרייס בכמה חודשים וכך עדיין לא צריכים לשלם מס שבח.

ההקלה תינתן גם רטרואקטיבית למי שכבר הספיק למכור את דירתו לפני שהוראת השעה נכנסה לתוקפה, וכבר שילם מס שבח. ניתן לבקש תיקון שומה ולקבל בחזרה את המס ששולם.

גם לרוכשי דירות יש הקלות

גם על קניית דירה נוספת נדרשים לשלם מס, 'מס רכישה' בשיעור של 8% ויותר. אולם, אם הדירה הישנה נמכרת בתוך תקופה של 18 חודש (תקופת הגרייס), הרי שהקונה זכאי להקלות במס ולחישובו לפי 'דירה יחידה'. גם במקרה זה נתנה הארכה לתקופת הגרייס, ולכן אם היא הסתיימה בין התאריכים 01.03.20 ועד ל – 01.10.20, ניתן להוסיף את הזמן מה- 01.03.20 ועד לסיום תקופת הגרייס המקורית לתקופת הגרייס, ולהנות משיעורי מס נמוכים.

גם במקרה זה, אדם שיצליח למכור את דירתו הישנה בתוך 'תוספת זמן הקורונה' יוכל לבקש ממשרד מיסוי המקרקעין האזורי לתקן את שומת הרכישה, ולקבל החזר של מס הרכישה ששולם.

ברור, כי הרוכשים והמוכרים שתקופת הגרייס שלהם הסתיימה קרוב לחודש מרץ, נהנים פחות מההטבות הללו.

גם את המשקיעים מעודדים לחזור לשוק

ציבור המשקיעים זכה בהקלה משמעותית עם ביטול הוראת שעה שתוקפה חל עד לסוף שנת 2020, ומשמעותה חייבה בתשלום מס רכישה בקניית דירה נוספת בשיעור של בין 8% ל -10%. כעת, לאחר התיקון לחוק מיסוי המקרקעין, חזר שיעור מס הרכישה לדירה נוספת למצבו הקודם.

הקלה זו, בשונה מקודמותיה, אינה מוחלת רטרואקטיבית. קיים החשש שרוכשים רבים שחתמו חוזים בחודש יולי ועדיין לא דווחו על העסקה, כפי שדורש החוק – תוך 30 יום מביצועה, ינסו להתחכם ולחתום חוזה מחדש, ע"מ שלא לשלם את מס הרכישה הגבוה, בשל התזמון לא מוצלח לסגירת העסקה.

למרות החשש, הוחלט ברשות המיסים שלא לעדכן את התאריך רטרואקטיבית.